top of page

Wat is Synergetisch ondernemen?


Synergetisch ondernemen - Shape my brand - Verbinding ondernemers

Synergie ontstaat wanneer het effect van samenwerkingen groter is dan het resultaat dat we individueel kunnen bereiken.


We voelen als ondernemer al even dat samenwerkingen en co-creaties ons verder brengen dan wanneer we alleen heersen over ons kleine eilandje. Concepten als ecosysteem ondernemen en coöperatief ondernemen zijn dan ook in opmars.

Allen zijn ze op zoek naar een manier om aanvullend te werken. Elkaar te bewateren en te verrijken met kennis, vaardigheden en materiële voorzieningen.


Synergie

Wat synergetisch ondernemen onderscheidt van alle andere initiatieven, is de energie die eronder zit en de verbindingen die het maakt met ons als individu.

Het innerlijke werk, persoonlijk leiderschap en empatisch denkvermogen als basis voor een economische werkervaring.


Een synergie ontstaat meer op een holistische manier dan enkel puur zakelijk ondernemen of het vinden van een nieuwe manier om samen te werken.


Het berust op vertrouwen in onze eigen creativiteit. Wat een dynamische manier van leven en ondernemen mogelijk maakt.

Het is vanuit intuïtie voelen en handelen om vervolgens bij te sturen, te hervormen en ideeën concreet te maken.


Bij samenwerkingen verenigen we namelijk verschillende energieën en verwachtingen, waardoor het moeilijk is om vooraf te voorspellen en te plannen.

We volgen het ritme van de energie die zich op dat moment aandient.


Het resultaat van 1+1=3 kan enkel ontstaan als ieder individu (1) bewust bezig is met zelfreflectie.


Persoonlijke groei vs stijging in winstmarge

De kapitalistische droom (meer winst) wordt vervangen door een meer holistisch doel binnen ondernemen.

We streven naar meer evenwicht en balans tussen werk, privé leven en persoonlijke groei dmv (spirituele) zelfontwikkeling.


Het aanbod van ondernemers kent daardoor ook een grote verschuiving.

De prestatiegerichte dienstverlening en massale productverkoop, maken plaats voor een meer persoonlijk aanbod dat gericht is op de klant als individu.

Het draait steeds meer om de meerwaarde die je voor anderen én voor jezelf kan betekenen dan de winst die je maakt als bedrijf.


Productverkoop draait niet enkel meer om cijfers, opbrengsten en statistieken.

We gaan op zoek naar ethisch verantwoorde, lokale en zuivere producten. Producten waarvan we weten dat ze een zuivere energie dragen en de gebruiker op een holistisch niveau weet te ondersteunen.


Diensten zijn er steeds meer op gericht dat we onze klant echt (persoonlijk) kennen en zo een aanbod op maat kunnen aanbieden. De 'one size fits all' wordt niet langer gesmaakt.


Dankzij de grotere vraag bij mensen die voelen dat er meer is dan 'leven om te werken', krijgen concepten waarvan de basis opgebouwd is uit coaching en therapie, steeds meer ruimte.

Mensen worden zich meer bewust van de impact van trauma, opvoeding en conditionering op hun dagelijkse gewoontes, overtuigingen en handelingen. De eigen spiegel wordt voorgehouden en er wordt vanuit begrip gekeken naar 'fouten'. De start van persoonlijke groei.


Overkoepelend doel

Ieder individu draagt persoonlijke doelen. Deze doelen vinden ruimte in het synergetisch geheel en zijn vrij van oordeel bij de ander.


Een synergetische samenwerking ontstaat in essentie vanuit een overkoepelend doel.

Wanneer mensen samenkomen vanuit de intentie een synergie te creëren zijn ze in staat om grootse dingen te verwezenlijken.


Deze overkoepelende missie is vaak te herleiden naar de wens om van de wereld een mooiere plek te maken. Uiteraard kan dit veel specifieker gedefinieerd worden, maar in de basis leidt het uiteindelijk wel naar hetzelfde (liefde).


Dat hoeft niet altijd middels een groots aanbod te zijn.

Het start binnenin onszelf en kan met eender welk aanbod gecreëerd worden.


Wanneer je net als ik websites maakt verbeter je niet rechtstreeks de wereld.

Vanuit een synergie (met jezelf, met een partner en met je klanten) verrijk je elkaar met een bijzondere, liefdevolle energie.


Deze energie is wat de wereld mooier maakt. Wat impact maakt op het collectief.

Het brengt zachtheid, begrip en empathie. Het verlicht relaties en daardoor het leven.

Vanuit deze zachtheid ontdekken we opnieuw onze eigen creativiteit.


Iedere overkoepelende missie is dus een meerwaarde voor ons als collectief, vanuit de energie die we samen uitbrengen.


Synergie in jezelf

Alles start bij onszelf en dat is zeker geldig bij het concept van synergetisch ondernemen.

Voor we anderen kunnen helpen en een meerwaarde kunnen bieden, is zelfontplooiing een belangrijke factor.

Het betekent dat we dicht bij onszelf kunnen blijven. Onze eigen waarheid kunnen (h)erkennen en onze keuzes kunnen maken, zonder ons uit het lood te laten slaan door (gekleurde) waarheden van buitenaf.


Iemand die vanuit synergie handelt is iemand met een groot empathisch vermogen, vaak hoogsensitief en hooggevoelig. Bewust van de energie rondom ons en de impact ervan.

Problemen worden vanuit creativiteit en vertrouwen opgelost. Het brengt ons altijd iets waaruit we leren, groeien en evolueren.


Synergie met anderen

synergie met de ander ontstaat wanneer beide individuen zich bewust zijn van de synergie in zichzelf.


Wanneer beide partijen de eigen spiegels aangaan en de ander in hun waarheid kunnen laten, elkaar zien zoals je bent in wezen, ontstaat er synergie tussen personen onderling.


Het gaat verder dan een samenwerking of verband.

De ander (in dit verhaal van ondernemen) kan betrekking hebben op een zakelijke partner, een klant of zelfs je privé-relaties.

Hoe we met elkaar omgaan, hoe we elkaar en onszelf zien en vanuit welke energie we handelen, draagt op ieder niveau waarde.


Bij een synergetsiche co-creatie ben je er op gericht om elkaar naar een hoger niveau te tillen. Niet enkel in ondernemersland, ook persoonlijk. Je gunt elkaar het licht.

Groei van de ander heeft namelijk een rechtstreekse impact op de groei van het collectief.

Vanuit onze gemeenschappelijke missie, is dat dus exact wat er nodig is.


Concurrentie is dan ook een term die eenvoudigweg niet bestaat binnen het synergetisch ondernemen.


Synergie en conflicten

Binnen een synergie is er geen conflict.

Conflict ontstaat namelijk wanneer we onszelf en/of de ander niet zien en erkennen in het standpunt, emotie of verwachting.

Wanneer we ons eigen standpunt kunnen zien en dit naast (niet tegenover) het standpunt van de ander kunnen leggen om deze beide vervolgens vanuit een objectief gegeven gewaar te worden, kunnen we uitzoomen op de situatie.

Vanuit deze verstandhouding ontstaan er verschillende oplossingen en mogelijkheden die positief uitdraaien voor alle partijen. Op z'n minst wordt er een waardevolle les geleerd die bijdraagt aan onze persoonlijke en spirituele ontwikkeling.


Het luisteren vormt de basis van begrip. Begrip vormt de basis van synergie.

Onze eigen persoonlijke groei draagt vervolgens bij aan de positieve impact die de synergie weet uit te dragen.


Namelijk: het nastreven van het gemeenschappelijke doel. Door elkaar te verrijken en aan te vullen.

Een evolutie van het collectief.


Synergetisch ondernemen: Van transactie naar transformatie

Waar het bij het klassieke (kapitalistisch) ondernemen eerder nog draait om transacties (uitwisseling tussen dienst/product en geld), gaat het bij synergetisch ondernemen veel meer om de transformatie voor beide partijen.


Of je nu de ondernemer of de klant bent, bij synergetisch ondernemen is er een win/win situatie op holistisch niveau.

Het gaat dus om veel meer dan enkel de dienst/product op zich.

Het is de uitwisseling in energie en de manier waarop de synergie tot stand komt, die bijdraagt aan onze algehele ervaring als mens.

Een transformatie in ons pad als ziel hier op aarde.Zelf synergetisch ondernemen?

Graag meer weten over Synergetisch ondernemen?

Volg een workshop in groep of neem contact op voor een persoonlijk consult via Info@shapemybrand.be

Comments


bottom of page