top of page

Strategie en tactiek voor intuïtieve ondernemers


Vrouw laptop, Shape my brand
Strategie en Tactiek voor intuïtieve ondernemers

Woorden met een negatieve bijklank


In mijn opleiding laat ik ondernemers kennismaken met 'Heart 2 Human marketing'.

Heart 2 Human staat voor mij gelijk aan een nieuwe manier van marketing. Eentje waarbij je effectief kijkt naar de behoeften en wensen van je klanten, waar je oprecht gaat voor transformatie en impact.

Kort gezegd betekent dit: Het juiste aanbod, voor de juiste persoon, op het juiste moment.


In deze opleiding komt er ook uitgebreid aan bod wat wordt bedoeld met strategie en tactiek binnen marketing.

Het merendeel van de deelnemers die ik hierin begeleid starten deze module met bepaalde vooroordelen of veronderstellingen.

Ze weten dat ze een marketingstrategie nodig hebben, maar termen zoals strategie en tactiek voelen vaak nog onwennig en zelfs negatief aan.

Uiteraard komt dit vaak voort uit een bepaalde onwetendheid en gebrek aan de juiste kennis of definitie van deze woorden.

Maar is deze negatieve houding ten opzichte van deze termen echt nodig? En van waar komt dit?

Om mijn eigen theorie te staven deed ik hiernaar een marktonderzoek.


Enkele korte resultaten van dit marktonderzoek:

De meerderheid gaf aan dat marketing een belangrijk onderdeel was van hun onderneming.

Als een manier om te verbinden met je klant.


En toch kreeg vooral de term 'tactiek' bij dezelfde groep mensen een negatieve bijklank.


Bij strategie:

Het zou gaan om iets dat je doet voor eigen belang, doordachte manier van plannen met oog op meer klanten, manier om van a-z te gaan, concretiseren van missie en visie..


Bij tactiek ging het nog verder

Hetzelfde als strategie maar met manipulatie, het klinkt vies - iemand proberen te overtuigen, negatief - een beredeneerd spel, het schrikt af..


Waar komt dit vandaan?Empathie

Voor ik duidelijk uitleg wat precies het verschil is tussen strategie, tactiek en intuïtie wil ik je een beter beeld geven van de mensen waarmee ik werk (of wil werken).

Bij het in beeld brengen van mijn eigen onderneming werk ik niet met een 'doelgroep' of de klassieke 'Byers persona' maar met een 'Avheartar'. Iemand die ik door en door ken zodat ik exact weet wat die persoon nodig heeft, hoe die tewerk wil gaan en hoe ik als begeleider het best kan communiceren zodat ik telkens begrijpbaar ben voor mijn publiek.

Omdat ik zelf veel belang hecht aan de waarde van intuïtie en creativiteit, vind ik het belangrijk dat ook mijn klanten voeling hebben met hun intuïtie en dat dit een belangrijke rol krijgt in hun marketing of ondernemerschap in het algemeen. Ik richt mij met andere woorden op intuïtieve ondernemers die volgens een pull-marketing werken en niet gericht zijn op een snelle, push-methode.

Net deze mensen hebben vaak het gevoel dat tactiek en strategie een negatieve, manipulerende bijklank hebben.Vanwaar komt die negatieve connotatie?

Deze termen worden vaak gebruikt bij mensen in het dagelijks leven (vb.: binnen een spel) of bij klassieke marketing die zich meer richt op een 'push-methode'. Deze mensen zijn vaak heel erg bewust bezig met het plannen om doelen te bereiken. Vaak doelen die vooral gericht zijn op eigenbelang.

Je hoort het vast in reality reeksen waarbij men vraagt 'heb jij een tactiek'? Diegenen die we het minst sympathiek vinden geven meteen aan dat het hun tactiek is om het spel vuil te spelen, hard. Gaan voor overwinning.. Kost wat kost.


Diegene waarmee we meteen een fijne klik voelen, geven aan dat ze niets gaan doen, gewoon zichzelf blijven.


Maar ook dat laatste is een tactiek.


Je omschrijft namelijk wat je gaat doen om je doelen te bereiken.


Wil deze persoon dan niet winnen? Jawel, maar er zit meer achter. De intentie is niet 'ik wil winnen kost wat kost', maar eerder 'ik wil winnen ALS ik mezelf kan blijven'.


Iedereen wilt winnen, maar niet iedereen is bereid om over lijken te gaan. Je hebt een bepaald niveau van empathie nodig om je doelen bij te stellen.


Binnen je onderneming is het heel normaal om termen te gebruiken als strategie en tactiek. Ze omschrijven immers wat je doelen zijn en wat je zal doen om deze te kunnen bereiken.

Belangrijk als je op lange termijn én duurzaam wil ondernemen.En om op je vraag te antwoorden:

Ja, je kan manipulatieve tactieken gebruiken om klanten te overtuigen.

Maar het is niet omdat er manipulatieve tactieken bestaan, dat dit de definitie wordt voor het woord 'tactiek'.De termen strategie en tactiek. Wat betekenen ze concreet?

Wat is het nu precies en hoe onderscheiden ze zich van elkaar?


STRATEGIE

Strategie is iets wat we vooraf bepalen en overkoepelt als het ware onze drijfveren en doelen = Te bekijken over onze hele onderneming en te specifiëren per aanbod, concept en Actieplan.


Wanneer we dit vertalen naar onze onderneming dan zien we dat volgende onderdelen daar onder vallen

1. Doelen (micro, macro, kwalitatief, kwantitatief,..)

2. Avheartar (of doelgroep/ ideale klant)

3. Aanbod

4. Visie, Missie (mission statement, waarden)

5. Unieke waardepropositie (Unique value proposition of Unique Selling point)

Een belangrijk onderdeel voor intuïtieve ondernemers is je visie, missie (ook gekend als onze 'WHY'). Hier bepaal je immers of je eerder voor een pull-methode gaat (aantrekking) of push-methode (overtuiging, dwingend) binnen je marketingstrategie.

Hoe ga jij om met je zichtbaarheid en vindbaarheid (marketing) binnen je onderneming?) Ga je over lijken? Of ben je gericht op de juiste persoon, voor het juiste product, op de juiste moment?

Deze onderdelen blijven op langere termijn bij ons. Je verandert niet jaarlijks van Avheartar (wel kan je Avheartar verschillen per product/dienst), je doelen en missie komen vanuit je WHY en zijn dus in de basis verankert waardoor ze misschien wel groeien, maar in hun kern niet wijzigen.

Je verandert (best) ook niet jaarlijks van aanbod als je op lange termijn wil kunnen blijven ondernemen. Mensen dienen jou en je product eerst te leren kennen voor je kan genieten van je persoonlijk succes (betekent voor iedereen iets anders en is dus niet enkel gericht op financieel succes).

Bij het uitwerken van een strategie gaan we dus BEWUST formuleren wat onze missie, visie, aanbod, Avheartar en doelen zijn.

Met strategie bedoelen we dus NIET de methodes die we toepassen om bepaalde doelen te bereiken.

Waarom bepaal je een strategie?

Het zorgt ervoor dat je precies weet waar je naartoe wil werken en waarom. Het draagt dus sowieso bij aan de prestaties van je onderneming.

Het uitwerken van bovenstaande punten zorgt ook dat we op een veel duidelijkere manier kunnen ondernemen én communiceren naar onze Avheartar (klant). Het zorgt ervoor dat ze begrijpen waarom we doen wat we doen en hoe we een bepaalde transformatie/resultaat kunnen bekomen.

Een strategie bestaat vervolgens uit verschillende tactieken.

TACTIEK

Een tactiek bepalen is eigenlijk niet meer dan een planning opmaken die vertrekt vanuit de vooropgestelde strategie. Met andere woorden is het de praktische kant van een strategie.

Een plan dat ervoor zal zorgen dat we de doelen die we in onze strategie hebben bepaald, ook kunnen behalen.

Dit wordt ook wel een 'Actieplan' genoemd.

Er is dus helemaal niets negatief of manipulerend aan het opmaken en uitwerken van een tactiek (of dus Actieplan).

We gaan in wezen enkel uitwerken hoe we onze doelen bepalen en welke methodieken we hiervoor hanteren.

Vb.: Doel (strategisch) is zichtbaarheid genereren voor een bepaald product of voor onze onderneming in zijn geheel, in onze tactiek bepalen we welke kanalen we hiervoor inzetten en hoe we vervolgens deze kanalen inzetten (uiteraard is het veel uitgebreider en specifieker dan dit).

Let op: Het effectief uitwerken en het inplannen van post of blog is NIET tactisch maar operationeel. (een fase verder).

In de klassieke (verouderde) marketing herken je misschien wel de 4 P's (product, prijs, promo, plaats). Dat zijn kortweg de onderdelen die binnen een tactisch marketingplan worden bepaald.

Om welk product gaat het? Wat is de prijs? Hoe gaan we het promoten en waar gaan we dat promoten?

Ben je niet de klassieke ondernemer? Dan zijn er uiteraard veel fijnere manieren om aan marketing te doen, die ook meer inspelen op intuïtie, creativiteit, inspiratie en verbinding.

Tactiek bestaat vervolgens uit operationele, concreet uit te voeren taken en is gericht op een kortere termijn (ongeveer 1 jaar).

Een kort voorbeeld:

1. Ik ga mijn kennis over een specifiek thema uit mijn aanbod delen d.m.v. een blog op mijn website. Dit blog deel ik via social media (Facebook, Instagram)


Welke methodieken vallen hier ook onder? Video tutorials op YouTube, e-mailmarketing naar aanleiding van een gratis freebie, een webinar, korte video-opleiding of event (al dan niet betalend).


De beschreven methodieken zijn niet onethisch, opdringerig of manipulatief.

Het zijn methodieken om ons publiek de kans te geven ons te leren kennen zodat ze kunnen ontdekken of wij de juiste persoon zijn, met het juiste product, op het juiste moment.

Manipulatie kruipt in alle onderdelen onderling door middel van (onjuiste) communicatie en trucjes zoals schaarste creëren (als die er niet is), tijdsdruk of buitenzinnige promoties als 'Nu tijdelijk aan de helft van de prijs' - terwijl deze actie oneindig doorloopt.

Het is dan ook moeilijk te bepalen welke waarde dit product heeft (de 'originele prijs' of de 'promoprijs'?).Wat men hier doet is de kennis van menselijke psychologie misbruiken om mensen te overtuigen van iets.

Dat 'iets' is niet hoe dan ook iets wat deze persoon nodig heeft. Het is niet altijd het juiste product OF het juiste moment OF de juiste persoon (of een combinatie van de 3).

Je doel is dus om kost wat kost te verkopen en niet zozeer te kijken of je te maken hebt met je Avheartar ( de juiste persoon) en of dit product in wezen zorgt voor het gewenste resultaat of transformatie voor deze specifieke persoon.

Met andere woorden; de tool, de tactiek of methode die je toepast is dus niet manipulatief.

Wel de manier waarop we deze inzetten en vanuit welke intentie/doel we dit doen.

Iets wat je reeds hebt bepaald in je marketingstrategie binnen je visie en waarden en zich nu kan vertalen op tactisch én operationeel vlak.

OPERATIONEEL


In een volgende fase komen we in het operationele luik van marketing waarin we effectief ons plan omzetten naar ACTIE.

Uiteraard ook heel belangrijk.


In deze fase schrijven we aan ons blog, hebben we interactie op social media, werken we onze nieuwsbrief uit en plannen we deze content in voor een bepaalde periode.


Als je werkt met een strategie en Actieplan kan je duidelijk opmaken hoe je de content opbouwt zodat deze bijdraagt aan het behalen van je doelen.


Opnieuw: je doelen als intuïtief ondernemer zijn niet 'Zoveel mogelijk verkopen kost wat kost' maar omvatten je missie en visie vanuit je persoonlijke WHY. Dit kan dus gericht zijn op het effectief helpen van anderen, gaan voor transformatie voor je klanten. En dat kan je enkel bekomen indien je Avheartar duidelijk is.

Het opmaken en vervolgens inplannen van content of werken met een 'leadmagnet' via inschrijving is absoluut ook niet manipulatief of gericht op verkoop indien jouw missie en intenties dat ook niet zijn.

Hou je communicatie helder, geef aan wat je publiek kan verwachten en wat er bijvoorbeeld volgt na een inschrijving.

Ook als intuïtief en authentiek ondernemer is het helemaal ok om te werken AAN je onderneming.

Let op: Als ondernemers zijnde, is één van je belangrijkste doel om omzet te genereren. Zonder omzet kunnen we immers niet op lange termijn blijven doen wat we graag doen en waar we goed in zijn. Namelijk het uitvoeren van onze missie.

Maar ook onze doelen moeten we nuanceren en uitwerken met microdoelen.

Het gaat bij intuïtieve ondernemers namelijk om het kunnen aanbieden van ons product of onze dienst aan mensen die hier oprecht en bewust ook voor kiezen. Omdat ons product het juiste is voor deze persoon.

Het komt steeds neer op : Juiste product, voor juiste persoon op juiste moment.

Dat is je doel.


En als je strategie en tactiek zo zijn opgemaakt dan kan jij ook de juiste persoon voor jouw product vinden op het juiste moment wat resulteert in een omzet waardoor jij kan blijven doorgaan met anderen te helpen in hun transformatie.INTUÏTIE


Goed,.. we zijn dan bezig met strategie, tactiek, plannen en uitvoeren.. Hoe past het stukje 'intuïtie' hier dan in?


Met intuïtie hebben we het vermogen om in elke fase aan te voelen waar we naartoe willen en hoe we dit willen aanpakken. We stellen onze intenties bij zodat het op elk moment fijn en oprecht aanvoelt. Onze intuïtie zorgt er dus voor dat we kunnen ondernemen (met alle bijhorende 'taken') op een manier waar we gelukkig van worden. Iets wat ook helpt bij persoonlijke groei.


En toegegeven.. het leven laat zich nu eenmaal maar moeilijk plannen. Ondanks dat gegeven, is het toch belangrijk om een duidelijke richting voor je onderneming te bepalen en de stappen te zetten die nodig zijn om je bestemming te bereiken.


Intuïtie laat je toe om bij te sturen, te leren en te optimaliseren.

Het biedt je de vrijheid om je aanpak of aanbod verder uit te werken zodat jij elke dag weer blij wordt van je onderneming. En dat betekent voor iedereen iets anders.


Daarnaast trek ik deze intuïtie door in alles wat ik doe. Elk onderdeeltje van mijn strategie.

Met name die WHY (oh boy.. dat was intens!), maar ook mijn Avheartar is een heel intuïtieve oefening die ervoor zorgt dat je veel dieper rijkt en meteen die connectie voelt met je klanten.

Het maakt het streven naar impact en transformatie ook veel waardevoller.


Mijn intuïtie zorgt ervoor dat ik kan loskoppelen van bepaalde trends en FOMO gerelateerde producten (Fear Of Missing Out).

Want,.. wat heb ik echt nodig? Wat past écht bij mij? Hoe wil ik ondernemen en hoe wil ik leven?Ik kan je zeggen.. Ondernemen op deze manier werkt heel verbindend en geeft je energie op zowel professioneel als persoonlijk gebied.

Vrij van manipulatie, vrij van druk. In eer en geweten.

Vanuit je eigen pure vorm, dicht bij jezelf. Kwetsbaar en oprecht.

Gericht op resultaat, verbinding en inspiratie voor iedereen waarmee je samenwerkt.

Work with me


Benieuwd hoe jij ook aan de slag kan gaan met een intuïtieve marketingstrategie Heart 2 Human?

In mijn opleidingen leer ik je alles hoe jij ook een marketingstrategie kan uitwerken die écht bij jou past.


Van a-z in een uitgebreid en persoonlijk traject: www.shapemybrand.be/individueel-traject

of via gerichte MasterShapes: www.shapemybrand.be/mastershape

Comments


bottom of page